...

Våra medarbetare

Det är vi som utgör teamet på Bjäre Markkonsult AB. 

Kontakta oss gärna, vi finns tillgängliga vardagar mellan 07:00 – 16:00.

Urban Jansson

VD

Mobil: 070-670 38 16 urban@bjareentreprenad.se

Catharina Carlsson

Mätansvarig

Mobil: 070-670 39 47 catharina.carlsson@bjaremarkkonsult.se

Peter Wester

miljögeotekniker

Mobil: 073-539 73 65 peter.wester@bjaremarkkonsult.se

David Ström

Mätningstekniker

Mobil: 073-534 55 64 david.strom@bjaremarkkonsult.se

Elaine Rydberg

miljögeotekniker kontakt geoteknik

Mobil: 070-757 44 15 elaine.rydberg@bjaremarkkonsult.se

Olof Johansson

Mätningstekniker

Mobil: 070-670 38 09 olof.johansson@bjaremarkkonsult.se

Veronica Gullstrand

Mark och VA-projektör

Mobil: 070-670 38 36 veronica.gullstrand@bjaremarkkonsult.se

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.