Tjänster

Bjäre Markkonsult kan hjälpa dig med det mesta inom utsättning, modellbyggnation och geoteknik. Vår ambition är att alltid göra livet så enkel som möjligt för dig som kund. Ett urval av våra tjänster.

Utstakning för om- och nybyggnation
Lägeskontroll av om- och nybyggnation
Produktionsmätning omfattande:
-Projekteringsmätning
-Löpande utsättning och inmätning av VA, El/Tele och fjärrvärme m.m.
-Inmätningsunderlag till relationsritningar

3D-modeller till maskinstyrning
Framtagning av schakt- och grundläggningsmodeller för maskinstyrning
Framtagning av höjdmodeller för finplanering av mark och mindre vägar

Geotekniska undersökningar
Provborrning via underentreprenör
Utlåtanden
Schaktbottenbesiktning
Packningskontroller