Tjänster

Bjäre Markkonsult kan hjälpa dig med det mesta inom utsättning, modellbyggnation och geoteknik. Vår ambition är att alltid göra livet så enkel som möjligt för dig som kund. Ett urval av våra tjänster.

Utstakning för om- och nybyggnation
Lägeskontroll av om- och nybyggnation

Produktionsmätning omfattande:
   -Projekteringsmätning
   -Utsättning & inmätning av t.ex. VA, el, fjärrvärme
   -Inmätningsunderlag till relationsritningar

3D-modeller till maskinstyrning

Geotekniska undersökningar

Provborrning via underentreprenör

Utlåtanden

Schaktbottenbesiktning

Packningskontroller

Provtagning av schaktmassor