BJÄRE MARKKONSULT

Om Bjäre Markkonsult

VILKA ÄR VI?

Vilka är vi och vad gör vi?

Vi tror på allas rätt att vara sig själva och att känna sig trygga och respekterade i samhället.

MILJÖ- & MATERIALINVENTERING

Varje uppdrag genomförs med engagemang, vilja och noggrannhet. 

UTSTAKNING & LÄGESKONTROLL

att alltid leverera hög kvalité enligt utlovad tidsplan.

Affärsidén

Bjäre Markkonsult AB erbjuder en bredd av konsulttjänster inom mark- och byggprojekt. Vi erbjuder mätteknik, geoteknik och miljögeoteknik, allt under samma tak. Tillsammans med dig som kund tar vi fram den bästa lösningen efter ditt behov och med noggrannhet, flexibilitet och hög servicegrad tar vi oss igenom uppdraget. Vi står för kvalitet och ordning och reda

Visionen

Bjäre Markkonsult AB har en vision om att vara det självklara konsultbolaget att anlita inom mark- och byggprojekt. Vi ska vara nytänkande och kreativa sant enkla att ha att göra med. 

Vårt fokus ligger på service, flexibilitet och kundvänlighet tillsammans med kvalitet och noggrannhet.

 

Kärnvärden

Våra tre kärnvärden är formade utifrån vår vision och hur väl vi lever upp till våra kärnvärden menar vi kommer att vara avgörande för hur vi kommer att lyckas i framtiden.

Ärliga: Ordet ärliga står för att vi på Bjäre Markkonsult AB alltid gör vårt bästa och är artiga och tillmötesgående mot beställare och övriga medarbetare. Vi är noga med att ha en tydlig kommunikation och har ett starkt engagemang att leverera enligt önskemål och tidsplan. 
Professionella: Ordet professionella betyder att vi på Bjäre Markkonsult AB i alla lägen agerar professionellt i så väl mötet med beställare och medarbetare som under utförandet/genomförandet av arbetet. Bjäre Markkonsult AB ska leverera yrkesskicklighet.
Hela och rena: Orden hela och rena står för att våra kläder, fordon, maskiner och redskap alltid ska vara hela och rena. Arbetsplatserna och våra bodar ska vara välstädade och genomsyras av ordning och reda. Ordning och reda på arbetsplatsen skapar dessutom en säker arbetsplats.

Bjäre Markkonsults historia

BJÄRES HISTORIA

Bjäre Markkonsult är ett systerföretag till Bjäre Entreprenad och grundades i maj 2018. Bjäre Markkonsult utför främst uppdrag i Skåne och södra Halland.

Vårt team består av mätningstekniker, geotekniker och miljögeotekniker. Vi tar uppdrag från såväl privatpersoner som större byggföretag. Vi hjälper dig med allt från husutstakning av en villa till schaktbottenbesiktning inför grundläggning av flervåningshus.

På Bjäre Markkonsult AB är vi övertygade om en sak – Bakom ett starkt varumärke står en stark organisation med gemensamma mål och kärnvärden som alla medarbetare känner till och vill leva upp till.

URBAN JANSSON
URBAN JANSSONVD/ÄGARE
Read More
Välkommen till vår hemsida! Vi tror på att bygga starka relationer med våra kunder genom att lyssna på deras behov och anpassa våra produkter och tjänster därefter. Vi tror på att skapa en hållbar framtid för oss alla och arbetar hårt för att göra detta till verklighet.

Vision och affärside

Bjäre Markkonsult AB har en vision om att vara det självklara konsultbolaget att anlita inom mark- och byggprojekt. Vi ska vara nytänkande, kreativa samt enkla att ha att göra med. 

Vårt fokus ligger på service, flexibilitet och kundvänlighet tillsammans med kvalitet och noggrannhet.

Målbild
  • 100% nöjda kunder/beställare.
  • att alltid leverera hög kvalité enligt utlovad tidsplan.
  • att alla arbeten ska utföras med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • att upprätthålla en god arbetsmiljö med hög säkerhet.
  • 100% motiverade medarbetare.
 
Affärsidé

Bjäre Markkonsult AB erbjuder en bredd av konsulttjänster inom mark- och byggprojekt. Vi erbjuder mätteknik, geoteknik och miljögeoteknik, allt under samma tak. Tillsammans med dig som kund tar vi fram den bästa lösningen efter ditt behov och med noggrannhet, flexibilitet och hög servicegrad tar vi oss igenom uppdraget. Vi står för kvalitet och ordning och reda

VÅR HISTORIA

Vårt team

VÅRT TEAM

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Våra mål är högt ställda, absolut, men inte på något vis omöjliga att nå. I alla projekt Bjäre Markkonsult AB utför gäller ordning och reda. Projekten ska hålla utlovad kvalitet, utföras och överlämnas i rätt tid och med minsta möjliga miljöpåverkan.

URBAN JANSSON

VD ÄGARE

Efter 20 år i den svenska fjällen och två år i Alperna fick det bli Bjäre. 

PETER WESTER

MASSHANTERING

Toppkoll på tippar!

VERONICA GULLSTRAND

MARK- & VA-PROJEKTÖR

Trivs som fisken i vattnet i simbassängen

URBAN JANSSON

VD ÄGARE

Efter 20 år i den svenska fjällen och två år i Alperna fick det bli Bjäre Entreprenad. 

PETER WESTER

MASSHANTERING

Toppkoll på tippar!

VERONICA GULLSTRAND

MARK- & VA-PROJEKTÖR

Trivs som fisken i vattnet i simbassängen

CATHARINA CARLSSON

MÄTANSVARIG

Buggar gärna loss på ledig tid!

OLOF JOHANSSON

MÄTNINGSTEKNIKER ​

CATHARINA CARLSSON

MÄTNINGSTEKNIKER

Buggar gärna loss på ledig tid!

OLOF JOHANSSON

MÄTNINGSTEKNIKER ​

KONTAKTA OSS

Skicka Din

Förfrågan Nu