BJÄRE MARKKONSULT

MILJÖGEOTEKNIK

Vilken hjälp kan du som privatperson få av oss som miljögeotekniker?

För oss är det viktigt att underlätta för våra kunder i hela processen. Från misstanke om föroreningar till genomförandet av saneringen.

Ett urval av de tjänster vi kan erbjuda:

  • Miljögeotekniska undersökningar
  • Utredning av föroreningar innan köp/försäljning av fastighet
  • Marksaneringar
  • Byggnadsinventering inför rivning – läs mer om rivning
  • Miljökontroll vid saneringar
  • Myndighetskontakter 
  • Klassificering av förorenade massor och masshantering
  • Provtagningar av mark och vatten
 
Kontakta Elaine för mer information och en kostnadsfri offert
VÅRA TJÄNSTER

För oss är det viktigt att underlätta för våra kunder i hela processen. Från utredning av föroreningar, genomförandet av saneringar till dokumentation, anmälan och rapporter.

Provtagning av schaktmassor
Vid byggnation av olika slag, t.ex. om du anlägger en pool, installerar ett nytt avloppsreningsverk, så blir det ibland schaktmassor över som behöver fraktas bort. Innan bortforsling sker så behöver massorna provtas för vidare hantering hos mottagaren. Detta kan vi hjälpa dig med.

Skrotning av oljetank, cistern etc.
Om du har en oljetank eller cistern som ska grävas upp eller skrotas behöver detta vanligen anmälas hos kommunen. Har tanken stått utomhus behöver det kontrolleras att det inte skett något läckage eller finns spill i närliggande mark.

Vi kan hjälpa dig i dialogen med kommunen och eventuell provtagning av mark och vatten.

Köp av fastighet
Vid köp av en fastighet så har du idag en långtgående undersökningsplikt. Misstänker du att det kan finnas föroreningar på et objekt som just du är intresserad av kan vi hjälpa dig med både en historisk inventering, kontroll mot diverse register och vid behov markprovtagning.

Kontakta Elaine för mer information och en kostnadsfri offert
VAD VI KAN HJÄLPA DIG MED

Så här går ett projekt till från A till Ö

På Bjäre Markkonsult AB tar vi projekten från idé till färdigt
resultat med en helhetslösning för våra kunder. Vårt team av
professionella konsulter med olika inriktningar och kompetenser
säkerställer en smidig och effektiv process från start till slut.

Målet är att visa hur ett samarbete med Bjäre Markkonsult kan se ut
och hur man som kund kan förvänta sig att projektet kommer att gå till
från start till mål.

HUR GÅR DET TILL?
01
Kontakt och konsultation
Vi tar oss tid att lyssna på kundens visioner och arbetar tillsammans för att utveckla en plan som uppfyller deras förväntningar.
02
Offert och kostnadskalkyl
När vi har en tydlig bild av projektet, tar vi fram en detaljerad offert och kostnadskalkyl.
03
Genomförande
När kunden godkänt offerten och kostnadskalkylen, börjar vi arbetet med projektet.
04
Kvalitetskontroll
Under projektets gång, utför vi kontinuerliga kvalitetskontroller för att säkerställa att allt arbete uppfyller våra höga standarder.
05
Slutförande
När projektet är färdigt, genomför vi en sista kvalitetskontroll för att säkerställa att allt är som det ska. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att säkerställa att de är nöjda med det färdiga resultatet.

Projekt på gång?

Anlita Bjäre Markkonsult nästa gång du behöver hjälp inför rivning,
med masshanteringsplaner, mätningsuppdrag och mycket mer, för en smidig
och kvalitetsdriven process från start till mål.

 

ANLITA BJÄRE MARKKONSULT