Olof_gamlegarden-7

Mätteknik

Vi utför allt från mättekniska totalentreprenader till utsättning av privata villor.

Hos oss får du ett starkt engagemang och viljan att varje projekt ska lyckas.

Vi har en bred mätteknisk erfarenhet och arbetar med bl.a. byggutsättning, maskinstyrning och projekteringsinmätningar. Vi har en modern instrumentpark och är erfarna användare av både SBG Geo och AutoCAD.

Ett urval av de tjänster vi kan erbjuda:

 • Utstakning för om- och nybyggnation
 • Lägeskontroll av om- och nybyggnation
 • Produktionsmätning omfattande:
  • Projekteringsmätning
  • Utsättning och inmätning till bygg- och/eller anläggningsprojekt
  • Inmätningsunderlag till relationshandlingar
 • 3D-modeller till maskinstyrning
 • Framtagning av schakt- och anläggningsmodeller
 • Framtagning av höjdmodeller för finplanering