...
miljogeo-1

Masshantering

Med vår erfarenhet kring masshantering på stora och små projekt kan vi hjälpa till med smidiga och effektiva lösningar när det kommer till planering, återanvändning av material på projekten, inköp av material och förädling av schaktmassor.

Vårt sorteringsverk kan köras ut till ert projekt och på plats sortera sand, grus och ballast för att på ett ekonomiskt, effektivt och miljövänligt sätt återanvända schaktmassorna.

Ett urval av de tjänster vi kan erbjuda:

  • Uthyrning av sorteringsverk för siktning av massor och material
  • Projektledning av masshantering
  • Förädling av material
  • Behjälplig vid återvinning
  • Försäljning av ballast och återvinningsmaterial

Kontakta Peter Wester för mer information
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.