BJÄRE MARKKONSULT

Markundersökning & sanering

Från provtagning av mark och vatten till färdig sanering

En markundersökning behövs ofta tidigt i projekten. Ska ni köpa, sälja eller exploatera en fastighet kan det vara bra att veta hur förutsättningarna i marken ser ut. Det kan bli både kostsamt och tidskrävande om man stöter på oväntade föroreningar i mark och grundvatten. 

Idag utgår man oftast från Naturvårdsverkets generella riktvärden för att få en bild av hur marken på fastigheten klassas. Är den lämplig för bostadsbygge eller är det en industri som ska etableras? 

Bjäre Markkonsult har många års erfarenhet av markundersökningar och har ett brett utbud av tjänster som anpassas efter kundens behov och önskemål. 

Ett urval av våra tjänster är: 

  • Provtagning i jord och vatten
  • Provtagningsplaner
  • Kontrollprovtagning vid schakt eller förorenade massor
  • Klassificering av förorenade massor och masshantering
  • Utredning av föroreningar innan köp/försäljning av fastighet
  • Saneringsanmälning
  • Rapportskrivning
  • Myndighetskontakter
  • Riskbedömningar

Tillsammans med Bjäre Entreprenad erbjuder vi en helhetslösning från provtagning till färdig sanering.

VÅRA TJÄNSTER

Så här går ett projekt till från A till Ö

På Bjäre Markkonsult AB tar vi projekten från idé till färdigt
resultat med en helhetslösning för våra kunder. Vårt team av
professionella konsulter med olika inriktningar och kompetenser
säkerställer en smidig och effektiv process från start till slut.

Målet är att visa hur ett samarbete med Bjäre Markkonsult kan se ut
och hur man som kund kan förvänta sig att projektet kommer att gå till
från start till mål.

HUR GÅR DET TILL?
01
Kontakt och konsultation
Vi tar oss tid att lyssna på kundens visioner och arbetar tillsammans för att utveckla en plan som uppfyller deras förväntningar.
02
Offert och kostnadskalkyl
När vi har en tydlig bild av projektet, tar vi fram en detaljerad offert och kostnadskalkyl.
03
Genomförande
När kunden godkänt offerten och kostnadskalkylen, börjar vi arbetet med projektet.
04
Kvalitetskontroll
Under projektets gång, utför vi kontinuerliga kvalitetskontroller för att säkerställa att allt arbete uppfyller våra höga standarder.
05
Slutförande
När projektet är färdigt, genomför vi en sista kvalitetskontroll för att säkerställa att allt är som det ska. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att säkerställa att de är nöjda med det färdiga resultatet.

Byggprojekt på gång?

Anlita Bjäre Markkonsult nästa gång du behöver hjälp inför rivning, med masshanteringsplaner, mätningsuppdrag och mycket mer, för en smidig och kvalitetsdriven process från start till mål.

ANLITA BJÄRE MARKKONSULT