GEOTEKNIK

Vi kan utföra allt från förundersökningar och provborrning av ett projekt till schaktbottenbesiktningar och packningskontroller.

Vår geotekniker har lång erfarenhet, hög kompetens och stort engagemang inom sitt område och är specialist på mark- och geoteknik. Våra kunder är allt från privatpersoner till fastighetsbolag, entreprenörer med flera, vi hjälper er med just det ni behöver hjälp med.
En geoteknisk undersökning talar om hur markförhållandena ser ut och kan ge viktig information inför en byggnation. Till exempel kan den tala om ifall det finns berg som behöver sprängas, hur mycket dränerande material som behöver köpas in och hur hög hållfasthet marken man tänkt bygga på har. Skulle det visa sig att marken inte har tillräckligt hög hållfasthet behöver detta åtgärdas med exempelvis pålning för att undvika sättningar i husgrunden.

Geoteknik (4)2