...

Vi på Bjäre Markkonsult kan hjälpa dig med det mesta inom utsättning/inmätning, modeller till maskinstyrning, geoteknik, masshantering och miljögeoteknik.

Några av de tjänster vi erbjuder är:

 • Uthyrning av sorteringsverk för siktning av massor och material
 • Projektledning av masshantering
 • Förädling av material
 • Behjälplig vid återvinning
 • Försäljning av ballast och återvinningsmaterial

Några av de tjänster vi erbjuder är:

 • Geoteknisk undersökning
 • Schaktbottenbesiktning/grundbottenbesiktning
 • Packningskontroll / packningsprov
 • Grundvattenkontroll
 • Radonundersökning

Några av de tjänster vi erbjuder är:

 • Projekteringsmätning till underlag inför byggnation
 • Utsättning och inmätning till byggprojekt
 • Utstakning för om- och nybyggnation
 • Lägeskontroll av om- och nybyggnation
 • 3D-modeller till maskinstyrning

Några av de tjänster vi erbjuder är:

 • Miljöteknisk markundersökning
 • EDD – utredning av föroreningar innan köp/försäljning av fastighet
 • Marksanering
 • Klassificering av förorenade massor och masshantering
 • Provtagning av mark och vatten

Vår ambition är att göra livet så enkelt som möjligt för dig som kund

Vi är professionella och noggranna och strävar efter att alltid leverera högsta kvalitet på våra uppdrag. Inget jobb är för stort eller för litet. Våra medarbetare, tillsammans med samarbetspartners och leverantörer, hjälper dig med allt från det lilla uppdraget hos privatpersonen och mindre anläggningsprojekt till mångmiljonbyggen.

SENASTE NYTT

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.