Vi på Bjäre Markkonsult kan hjälpa dig med det mesta inom utsättning/inmätning, modeller till maskinstyrning, geoteknik och miljögeoteknik.

Några av de tjänster vi erbjuder är:

 • Utstakning för om- och nybyggnation
 • Lägeskontroll av om- och nybyggnation
 • Projekteringsmätning
 • Utsättning & inmätning av t.ex. VA, el, fjärrvärme
 • Inmätningsunderlag till relationsritningar
 • 3D-modeller till maskinstyrning

Några av de tjänster vi erbjuder är:

 • Geotekniska undersökningar
 • Provborrning 
 • Utlåtanden
 • Schaktbottenbesiktning
 • Packningskontroller
 • Grundvattenkontroller
 • Radonundersökningar

Några av de tjänster vi erbjuder är:

 • Miljötekniska markundersökningar
 • EDD – utredning av föroreningar innan köp/försäljning av fastighet
 • Marksaneringar
 • Klassificering av förorenade massor och masshantering
 • Provtagningar av mark och vatten

Vår ambition är att göra livet så enkelt som möjligt för dig som kund

Vi är professionella och noggranna och strävar efter att alltid leverera högsta kvalitet på våra uppdrag. Inget jobb är för stort eller för litet. Våra medarbetare, tillsammans med samarbetspartners och leverantörer, hjälper dig med allt från det lilla uppdraget hos privatpersonen och mindre anläggningsprojekt till mångmiljonbyggen.

SENASTE NYTT