Om oss

 

Bjäre Markkonsult är ett systerföretag till Bjäre Entreprenad och grundades i maj 2018. Bjäre Markkonsult utför främst uppdrag i Skåne och södra Halland.

Varje uppdrag genomförs med engagemang, vilja och noggrannhet. Våra medarbetare tillsammans med samarbetspartners och leverantörer hjälper dig med allt från husutstakning hos privatpersoner till geotekniska undersökningar som t.ex. schaktbottenbesiktning inför grundläggning av flervåningshus.

På Bjäre Markkonsult AB är vi övertygade om en sak – Bakom ett starkt varumärke står en stark organisation med gemensamma mål och kärnvärden som alla medarbetare känner till och vill leva upp till.

dsc_0964
Visionen

Vår vision är att vara de ledande mät- och geotekniska konsulterna med fokus på service, flexibilitet och kundvänlighet tillsammans med kvalitet och noggrannhet.

Affärsidén

Bjäre Markkonsult AB erbjuder mät- och geotekniska tjänster. Tillsammans med dig som kund tar vi fram den bästa lösningen efter ditt behov och med noggrannhet, flexibilitet och hög servicegrad tar vi oss igenom uppdraget. Vi står för kvalitet och ordning och reda genom hela processen.

Målbild
  • 100% nöjda kunder/beställare.
  • att alltid leverera hög kvalité enligt utlovad tidsplan.

  • att alla arbeten ska utföras med minsta möjliga miljöpåverkan.

  • att upprätthålla en god arbetsmiljö med hög säkerhet.

  • 100% motiverade medarbetare.
Kärnvärden

Våra tre kärnvärden är formade utifrån vår vision och hur väl vi lever upp till våra kärnvärden menar vi kommer att vara avgörande för hur vi kommer att lyckas i framtiden.

Ärliga: Ordet ärliga står för att vi på Bjäre Markkonsult AB alltid gör vårt bästa och är artiga och tillmötesgående mot beställare och övriga medarbetare. Vi är noga med att hålla utlovade tidsplaner och att alltid leverera i tid. Miljön är viktig och vi är noga med att hantera avfall på ett miljöriktig sätt.

Professionella: Ordet professionella betyder att vi på Bjäre Markkonsult AB i alla lägen agerar professionellt i så väl mötet med beställare och medarbetare som under utförandet/genomförandet av arbetet. Bjäre Markkonsult AB ska leverera yrkesskicklighet.

Hela och rena: Orden hela och rena står för att våra kläder, fordon, maskiner och redskap alltid ska vara hela och rena. Arbetsplatserna och våra bodar ska vara välstädade och genomsyras av ordning och reda. Ordning och reda på arbetsplatsen skapar dessutom en säker arbetsplats.

Arbetsplatsen

Våra mål är högt ställda, absolut, men inte på något vis omöjliga att nå. På alla Bjäre Markkonsult ABs arbetsplatser gäller ordning och reda. I våra arbetsbodar råder t ex skoförbud.

Arbetsmiljömål
  • Vi ska upprätthålla en bra, trygg och säker arbetsmiljö.
  • Vi ska inkludera arbetsmiljöarbetet i det vardagliga arbetet.
  • Våra mål är att fortsatt ha ett lågt antal sjukskrivningsdagar
Arbetsmiljö

Det är viktigt att vara en trygg och attraktiv arbetsgivare som förebygger risker och ohälsa. På Bjäre Markkonsult AB arbetar vi aktivt med arbetsmiljön och arbetsmiljöfrågor.

Trafiksäkerhet är viktigt

Bjäre Markkonsult arbetar för bästa trafiksäkerhet för både medarbetare och medtrafikanter.

 

Kvalitetspolicy

Bjäre Markkonsult AB´s mål är att i alla uppdrag uppnå rätt kvalitet. Rätt kvalitet för oss innebär att skapa värde (kanske till och med mervärde) för såväl beställare som medarbetare och underentreprenörer.

Bjäre Markkonsult AB säkerställer rätt kvalitet genom vårt egenkontrollsystem som anpassas till respektive entreprenad. Alla avvikelser rapporteras i en avvikelserapport.