Mätteknik

Vår mättekniska avdelning utför allt från utsättning av privata villor till mättekniska totalentreprenader.

Hos oss får du ett starkt engagemang och viljan att varje projekt ska lyckas.

Vi har en bred mätteknisk erfarenhet tack vare vårt löpande arbete som ansvariga för all inmätning, utsättning och maskinstyrning i Bjäre Entreprenads anläggningsprojekt. Vi har en modern instrumentpark och är erfarna användare av både SBG Geo och AutoCAD.

Ett urval av de tjänster vi kan erbjuda:

Utstakning för om- och nybyggnation
Lägeskontroll av om- och nybyggnation
Produktionsmätning omfattande:
Projekteringsmätning
Utsättning och inmätning till bygg- och/eller anläggningsprojekt
Inmätningsunderlag till relationshandlingar

3D-modeller till maskinstyrning
Framtagning av schakt- och anläggningsmodeller
Framtagning av höjdmodeller för finplanering av mark och mindre vägar