Din konsult på marken

Vi på Bjäre Markkonsult kan hjälpa dig med det mesta inom utsättning, modellbyggnation, geoteknik och miljögeoteknik.

Utstakning för om- och nybyggnation
Lägeskontroll av om- och nybyggnation

Produktionsmätning omfattande:
-Projekteringsmätning
-Utsättning & inmätning av t.ex. VA, el, fjärrvärme
-Inmätningsunderlag till relationsritningar

3D-modeller till maskinstyrning

Geotekniska undersökningar

Provborrning via underentreprenör

Utlåtanden

Schaktbottenbesiktning

Packningskontroller

Mark

Provtagning av schaktmassor

Vår ambition är att göra livet så enkelt som möjligt för dig som kund

Vi är professionella och noggranna och strävar efter att alltid leverera högsta kvalitet på våra uppdrag. Inget jobb är för stort eller för litet. Våra medarbetare, tillsammans med samarbetspartners och leverantörer, hjälper dig med allt från det lilla uppdraget hos privatpersonen och mindre anläggningsprojekt till mångmiljonbyggen.

SENASTE NYTT